Dagverloop

7u15: voorschoolse opvang
8u30: grote poort open: toezicht op de speelplaats

Kleuter:

8u45 – 9u35

9u35 – 10u05 

10u05 – 10u20 (speeltijd)

10u20 – 11u20

11u20 – 12u20

12u20 – 13u20 (middagpauze)

13u20 – 14u30

14u30 – 14u45 (speeltijd)

14u45 – 15u15

Op woensdag eindigt de school om 12u20.

Kleuters worden na schooltijd afgehaald aan de ingang van het opvanglokaal

Lager:

8u45 – 9u35

9u35 – 10u25

10u25 – 10u45 (speeltijd)

10u45 – 11u35

11u35 – 12u25

12u25 – 13u35 (middagpauze)

13u35 – 14u25

14u25 – 15u15 

Op woensdag eindigt de school om 12u20. 

Tot 15 minuten na schooltijd blijft de schoolpoort open en is er toezicht


Begin van een schooldag:

Wij vragen de ouders hun kinderen tijdig te brengen en de kinderen tot aan de rode poort te begeleiden en niet op de speelplaats te komen. Dit om het toezicht niet te hinderen. 

Het spreekt vanzelf dat ouders altijd welkom zijn in de school om eventuele bedenkingen, suggesties, … te bespreken, hetzij met de leerkracht, hetzij met de directeur.

Enkele minuten voor de school begint gaat de eerste bel. Met deze bel vragen we de kinderen om netjes in de rijen te gaan staan. Wanneer de tweede bel gaat (beginuur van de school), moeten ze het stil maken en zal de leerkracht de klas naar binnen begeleiden.

Wat doe je als je te laat op school bent aangekomen?

Indien kinderen te laat op school toekomen, belt u aan aan de grote poort (videofoon). De deur zal vervolgens ontgrendeld worden om de school binnen te komen. Wel meldt u zich eerst even bij de directeur of het secretariaat.

 

Einde van een schooldag:

Na het laatste belsignaal (einduur van de school) ruimen de kinderen in de klas alles op. Zodra alles opgeruimd is, gaat de juf of meester met de klas de gang in om de jassen aan te doen.

Kinderen (van het lager) die te voet, met de fiets of met de auto naar huis gaan, komen via de overdekte speelplaats naar buiten.  Voor een rustig verloop vragen we de ouders die hun kind onmiddellijk komen ophalen, te wachten aan de overdekte speelplaats. Ze kunnen daar hun kind ongeveer 5 minuutjes na het belsignaal verwachten.  Ouders die hun kind nog even (max. 15 min. na schooltijd) onder toezicht op school laten, moeten ook hun kinderen binnen de poort afhalen. Kinderen mogen de speelplaats niet verlaten, tenzij dit duidelijk afgesproken is met de directeur.

© 2019 GO! Next basisschool Het Kleine Atheneum