CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team samenwerken met de school.

Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB:

CLB GO! Hasselt f

Luikersteenweg 56

3500 Hasselt

http://www.clbgohasselt.be

Onze CLB-medewerkers zijn:

Annelies Jooken: psychopedagogisch consulent

Ivy Nulens: psychopedagogisch consulent

Elaize Poelmans: paramedisch werker

Liesbeth Walpot: arts

© 2019 GO! Next basisschool Het Kleine Atheneum