Schoolraad

Meer uitleg over de schoolraad, de bevoegdheden, verkiezingen,… vind je hier.

 

Onze schoolraad bestaat uit:

Vera Nijs: gecoöpteerd lid uit het lokale, sociale, economische of culturele milieu en voorzitter

Fatima Mohareb: ouder

Eva Jaeken: gecoöpteerd lid uit het lokale, sociale, economische of culturele milieu

Liesbeth Verwulgen: ouder

Kim Van Och: ouder

Evie Derison: personeelslid

Carine Schuytjens: personeelslid

Brigitte Guérit: personeelslid

Pascal Vliegen: directeur

© 2019 GO! Next basisschool Het Kleine Atheneum