Opvang

Onze school voorziet een eigen voor- en naschoolse opvang (Maastrichtersteenweg).

Waar?

De opvang voor en na school zal doorgaan in het opvanglokaal > lokaal helemaal achteraan de speelplaats 

Activiteiten?

In de opvang worden activiteiten voorzien: de kinderen kunnen tekenen, kleuren, spelletjes spelen, knutselen, …
Bij mooi weer zullen ze buiten spelen op de speelplaats.

Opvanguren?

Voor school: vanaf 7u15

Na school: tot 18u15

 

 


U kan de opvang tijdens de opvanguren altijd telefonisch bereiken.

De opvang is enkel tijdens de schooldagen en NIET tijdens de vakanties.

Er is geen opvang op de vestiging in de Capucienenstraat.


Prijs en betaling?

Voor de opvang is de school verplicht een vergoeding te vragen
omdat we dit zelf organiseren.

Kostprijs is € 3 per uur.
Het tweede kind uit hetzelfde gezin op dezelfde dag betaalt € 2,75.
Het derde en eventueel volgende kinderen € 2,50.


U krijgt elke maand de afrekening vermeld op de factuur. 

Betalen gebeurt door het factuurbedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de school.

De kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Alleen bij tijdige betaling zal er door de school een fiscaal attest bezorgd worden.

Inschrijving?

Inschrijven is niet nodig.

U noteert in het schriftje/de agenda van uw kind dat hij/zij ’s avonds of ’s ochtends naar de opvang moet.

Geraakt u door onvoorziene omstandigheden niet tijdig op school om uw zoon/dochter op te halen, mag u telefonisch doorgeven dat hij/zij naar de opvang moet.

Ook ’s ochtends kan u beroep doen op de opvang, zonder dit vooraf te hebben doorgegeven.

U mag zich samen met uw zoon/dochter via de speelplaats naar de opvang begeven.

 

© 2019 GO! Next basisschool Het Kleine Atheneum