Algemeen

Agenda en heen-en-weer-mapje

Leerlingen vanaf het 1ste leerjaar hebben een agenda. Dit is het meest gebruikte communicatiemiddel tussen ouders en de school. Bekijk en onderteken iedere dag de agenda.

Zorg dat je kind steeds in orde is met wat in de agenda wordt gevraagd.

Voor de kleuters is er het heen-en-weer-mapje. Dit is de voorloper van de agenda.

In het heen-en-weer-mapje zitten briefjes zodat de ouders weten wat hun kind in de klas leert.

De agenda en het heen-en-weer-mapje moeten altijd mee terug naar school.

Oudercontact en rapporten

De resultaten en opmerkingen van taken, toetsen, …  worden 4 maal per jaar meegegeven in de vorm van een rapport aan uw zoon/dochter. Indien er vragen en/of bedenkingen zijn bij de resultaten, moet u of de leerkracht het oudercontact natuurlijk niet afwachten.

Tijdens de individuele oudercontacten bespreekt u samen met de juf of meester de evolutie en de houding van uw kind en dus niet de resultaten per toets/taak.

Het onthaalklasje, de 1ste, 2de en 3de kleuterklas hebben ook oudercontacten.

De data van de oudercontacten vindt u terug in onze kalender.


Brieven

Brieven, infobrochures, inschrijvingsstrookjes, bestelformulieren, … krijgt u voorlopig nog in papiervorm. We ontvangen graag zo snel mogelijk invulstrookjes of in te vullen documenten terug.


Smartschool

Smartschool is ons nieuw digitaal schoolplatform waar je op ieder moment van de dag info kan raadplegen, zoals onze brieven, …

Voor meer info klik hier.

© 2017 GO! basisschool Het Kleine Atheneum